Endret: 4 sep 2017     Opprettet: 31 jul 2017

Årsplan

Her finner du årsplanen til styret. I tillegg til infoskriv kan styret kommunisere pr. epost og SMS. Vi ber derfor alle andelseiere om å oppdatere fortløpende kontaktinfo om sin andel (epost og mobiltelefon). Oppdatert kontaktinformasjon sender du til post@øvresilkestrå.no.

JANUAR     
    Juletrefest i Skøyen kirke  
    Styremøte 
     
FEBRUAR      
    Styremøte  
     
MARS     
    Styremøte 
     
APRIL     
    Styremøte 
     
MAI    
 3. mai   Dugnad (Container: ordinært, maling og el avfall)
Kjellerrydding - lopper til vårens Peik loppemarked

RUSKENAKSJON: Ruskenavfall skal IKKE inneholde farlig avfall, elektrisk avfall eller rester fra oppussing eller riving! Det blir egne avfallsbeholdere til maling og elektrisk avfall.
 
    Styremøte
 
8. mai   Generalforsamling kl 18:30 - Skøyen kirke
17. mai    Flaggheising kl 08:00
   
Vårfest i den Engelske park
     
JUNI      
    Styremøte 
    Tunfest (St. Hansaften)
     
 
JULI      Sommerferie
     
AUGUST     
    Styremøte 
    Sommerfest 
     
SEPTEMBER     
    Styremøte
      
     
OKTOBER     
    Styremøte
     
      
     
NOVEMBER     
    Styremøte  
    Adventsfest  med juletre tenning
     
DESEMBER     
    Styremøte