Endret: 24 mai 2019     Opprettet: 3 aug 2017

Branninnstruks Øvre Silkestrå

Øvre Silkestrå har en branninnstruks vi ber alle beboere om å lese og gjøre seg kjent med.

Ved brann:

TLF 110

1. Varsle

2. Evakuer

3. Slukke

 

1. Varsle: Oppdages brann eller røyk skal brannveneset (tlf 110) varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

2. Evaluer: Evakuer bygningen. Hjelp barn og eldre/uføre ut.

3. Slukke: ved mindre branntilløp, forsøk å slukke brannen med tilgjengelig slukkeutstyr.

 

  • Gjør deg kjent med hvordan slukkeutstyret brukes, og påse at røykvarslere og slukkeutstyr er i orden.
  • Sørg for at rømningsveier er ryddige og uten hindringer.
  • Ved brann: lukk vinduer og dører. Hvis brannen ikke slukkes straks, er det særlig viktig at dører til rom der det brenner, samt trapperomsdører, holdes lukket for å hindre at brannen sprer seg.
  • Rømningsveier er ut gjennom hovedinngangen eller ut på balkong/terasse. Ved bruk av balkong/terasse skal beboere i 2. etasje og oppover venter der på brannvesenet før evakuering til bakkeplan finner sted.
  • Oppmøteplass ved brann: taket på garasjen (gjesteparkeringen).