Endret: 2 sep 2017     Opprettet: 31 jul 2017

Brannvarslere og brannslukningsutstyr

Det er brannvarsler i hver leilighet noe borettslaget er ansvarlige for. Kontroll av brannvarsler og skifte av batteri er noe den enkelte beboer ordner selv. Her kan du lese mer om brannvarslere.

Brannvarsler
Varsler i oppgangen har vært diskutert med brannvesenet som ikke anbefalte dette. Begrunnelsen var at en varsler i gangen – ved brann i oppgangen – ofte vil føre til at beboerne går ut i den røykfylte oppgangen noe man ønsker å unngå. 

Øvre Silkestrå befinner seg i umiddelbar nærhet av brannstasjonen og man har i samråd med brannvesen konkludert at det ikke er nødvendig med brannstiger eller tau på balkongene/terrassene.

Brannslukningsutstyr
I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til vaktmester.