Endret: 16 okt 2019     Opprettet: 31 jul 2017

Brannvarslere og brannslukningsutstyr

Kontroll av røykvarslere og slokkeutstyr er noe den enkelte beboer ordner selv.

Brannslukningsutstyr
I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til vaktmester.

Røykvarsleren - hjemmets viktigste livredder

Ved brann handler det om minutter og sekunder. Tidlig varsling øker sjansen for at du og familien din kommer dere ut i tide. Derfor er det viktig at du velger riktig type røykvarslere, henger de opp på de rette stedene, og jevnlig ser til at de fungerer.

Hvordan skal de vedlikeholdes?

Test røykvarsleren minst en gang per måned, og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. På nyere røykvarslere skal det være tilstrekkelig å teste ved å holde inne testknappen i noen sekunder. Du behøver normalt ikke teste med røyk.

Bytt batteri ved behov, gjerne en gang i året. De fleste røykvarslere avgir korte pip når batteriet begynner å bli dårlig. Du må da skifte batteri så snart som mulig. Et alternativ er å montere røykvarslere som kobles til strømnettet. 

Røykvarslere bør rengjøres minst en gang i året. Bruk en støvsuger på svak styrke. Vær forsiktig så du ikke skader elektronikken.

Som alle andre apparater, har røykvarslere begrenset levetid. Over tid fylles røykvarslerne av støv og fett, og tekniske komponenter kan bli svekket eller slutte å fungere. Vi anbefaler at røykvarslerne byttes ut minimum hvert tiende år.