16 jun 2019

Byggetegninger

Ved rehabilitering kan du be Plan- og Bygningsetaten om å få tilsendt byggetegninger.

Styret har også digitalisert alle tilgjengelige byggetegninger til Øvre Silkestrå og du får tilgang med å følge denne linken: TEGNINGER