Endret: 4 sep 2017     Opprettet: 31 jul 2017

Dugnad

Øvre Silkestrå borettslag arrangerer dugnad ca to ganger i året. Da settes det ut containere der beboerne kan kvitte seg med diverse avfall.

Øvre Silkestrå har ca en gang i året. Hovedhensikten med dugnadsarbeidet er at beboerne blir bedre kjent og får anledning til å bidra til å vedlikeholde fellesområdene. Alt nødvendig vedlikehold ordnes hovedsaklig profesjonelt