Endret: 8 nov 2017     Opprettet: 31 jul 2017

Elbil og hybridbil

Her finner du mer informasjon og retningslinjer om lading av elbiler og ladbare hybridbiler.

Styret vedtok i 2015 at de som lader el-biler i garasjen, skal betale kr 250 pr måned. For ladbare hybrid-biler er den månedlige betalingen kr 125. Betalingen vil skje gjennom en økning i den månedlige innbetalingen til borettslaget for vedkommende bileier eller parkeringsplasseier. De som skaffer seg el- eller hybridbil (ladbar), ta kontakt med styret.

Undersøkelse som styret gjennomførte i januar 2017 viser at det er forventet at rundt 20 hybrid- eller elbil vil bli ladet i garasjeanlegget i 2017.Deler av anlegget begynner å bli slitt. Det kan ha forskjellige årsaker blant annet fuktighet og belastning fra elbillading. Antall el-/hybridbiler øker og borettslag finner det riktig å foreta en tilpasning av anlegget.

Styret vil derfor henvendt seg til OBOS PROSJEKT for å en vurdere en ny, trygg og forutsigbar løsning for lading av elbiler.

Vi planlegger oppstart av denne jobben så snart som mulig og beboere vil bli involvert i prosessen. Deler av garasje som viser ustabilitet vil kun bli utbedret dersom dette kan gjøres uavhengig av oppdraget til OBOS PROSJEKT. Det vil derfor være enkelte steder hvor elbil ikke kan lades.

Vi anbefaler de som er berørt av strømbortfall om å f eks bruke Facebook for å bytte midlertidlig parkeringsplass og få ladet bilen sin ved behov.

Eksisterende retningslinjer for lading av elbil gjelder fortsatt, se under
 

Ved bruk av eksisterende elektrisk anlegg ber vi alle el- og hybridbileiere å følge nøye følgende regler:

  • Lading må justeres på maksimum 8 Ampere
  • Bruk av skjøteledning er forbudt
  • Det skal bare brukes godkjente ladekabler tilpasset husholdningskontakt ”Schuko CEE 7/4” med jording
  • Det er viktig å henge opp "ladekladden" slik at vekten ikke blir hengende direkte på stikkontakten
  • Adapterkabel til Schuko er ikke tillatt hvis brukeren ønsker å bruke ladekabel av type 1 eller 2
     

Brudd på reglene kan føre til slitasje, varmgang, «smelting» og i verste fall brann. Vaktmester vil gjennomføre flere kontroll av anlegget i løpet av året, men vi ber først og fremst brukerne selv å kontrollere jevnlig tilstand til stikkontakt og ta kontakt med vaktmester ved behov.