Endret: 24 mai 2019     Opprettet: 31 jul 2017

Fargekoder Øvre Silkestrå

Fargekodene benyttet i borettslaget finner du her.

Fasade:
Pussede fasadepartier på Silkestrå er i nyere tid malt med Nordsjø – Sandtex V Acryl Fin, NCS kode S2040/Y20R. Dette er en farge som ønskes opprettholdt. 

Fasaders trekledning samt rekkverk på balkonger er malt i en oker farge, men denne ønskes justert tilbake mot en lysere oker farge, slik som byggene opprinnelig hadde. En slik farge vil ligge opp mot fargen benyttet på pussede fasadepartier – se ovenfor. Ny farge finnes i samarbeid med malermester/arkitekt. Det bør males opp 3 større prøvefelter før endelig fargevalg tas. 
 

Vindu og rekkverk:
Kontrasterende farger (rød, grønn og blå) benyttet på vindusinnramming og rekkverkenes stolpekonstruksjoner er i dag malt i blassere/lysere farger enn de hadde opprinnelig. Disse fargene avstemmes mot den nye okerfargen, slik at fargebruken blir mer lik den opprinnelige. 

Dører:
Ytterdørene til leilighetene er malt med Flugger antikkrød U353. Brekkfarge BW mengde 26.Classic tone U6.