Endret: 24 mai 2019     Opprettet: 2 aug 2017

Fjernvarme/varmtvann

Øvre Silkestrå Borettslag får levert fjernvarme fra Fortum. Problemer? Les mer her.

Varmen i radiatorene skrus av og på om våren/høsten. Har du problemer med selve radiatorene, ta kontakt med vaktmester. Har du problemer med varmtvannet, ta kontakt med Fortum.

Borettslaget er også knyttet til fjernvarme fra Fortum Oslo Varme for leverering av tappevann via en varmeveksler. Det er kun direkte tappevannsveksling med varmtvannssirkulasjon. Varmtvannsnettet er bygd opp som en ringledning fra varmesentral (nr. 79), rundt borettslaget i to sløyfer. Sløyfene møtes i felles sirkulasjonsledning med én sirkulasjonspumper montert i kundesentralen. Det er montert en Jrgumat blandeventil som blander ned temperaturen i tappevannet ut på nettet til ca 65 0C. Temperaturen tilbake til blandeventilen i berederrommet er minimum 50C.