Endret: 2 sep 2017     Opprettet: 2 aug 2017

Grøntanleggene/gartnertjeneste

Her kan du lese mer om vedlikeholdet av grøntanleggene.

Styret har avtale med gartner Dakini Bø om jevnlig vedlikehold av grøntarealene i borettslaget i perioden 1. april - 31. oktober. Avtalen gjelder vedlikehold av busker, trær og planter på felles uteareal, herunder beskjæring, klipping og trimming, vanning, gjødsling, luking m.m. I tillegg har styret en plan om å oppgradere utvalgte områder hvert år. I 2016 ble området utenfor butikken og garasjeanlegget prioritert.