Endret: 30 apr 2018     Opprettet: 2 aug 2017

Grøntanleggene/gartnertjeneste i borettslaget

Her kan du lese mer om vedlikeholdet av grøntanleggene.

Styret har avtale med gartner Dakini Bø om jevnlig vedlikehold av grøntarealene i borettslaget i perioden 1. april - 31. oktober. Avtalen gjelder vedlikehold av busker, trær og planter på felles uteareal, herunder beskjæring, klipping og trimming, vanning, gjødsling, luking m.m. I tillegg har styret en plan om å oppgradere utvalgte områder hvert år.

Vi har prioritert følgende områder de siste årene:

2016 Området utenfor butikken og garasjeanlegget
2017 Området utenfor nr. 69
2018 Området utenfor nr. 91