Endret: 2 sep 2017     Opprettet: 2 aug 2017

HMS

Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet.

Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Styret har hatt møte med Brann- og redningsetaten for en gjennomgang av brannforebyggende tiltak, brannslokkingsutstyr, evakuering ved brann m.v. Dette vil bli fulgt opp med informasjonstiltak overfor beboerne, samt igangsette hensiktsmessige tiltak.