Endret: 2 sep 2017     Opprettet: 31 jul 2017

Husordensregler

Husordensreglene og vedtektene kan du lese her, eller laste ned under "om oss" i menyen øverst på nettsiden.

Husordensregler

1. Formålet med husordensreglene 
Hensikten med husordensregler er å legge forholdene til rette for et beste mulig bomiljø og naboskap. 

2. Ro i leiligheten 
Det skal i utgangspunktet være ro på hverdager mellom kl. 23.00 og kl. 07.00, og i helger og helligdager mellom kl. 23.00 til kl. 09.00. Støyende virksomhet skal i utganspunktet begrenses til mellom kl. 08.00 og 19.00 på hverdager og mellom kl 10.00 og kl. 17.00 på lørdager og mellom kl. 12.00 og 16.00 på søn- og helligdager. Hvis det er nødvendig å gjennomføre støyende virksomhet utover nevnte tider skal berørte naboer varsles i god tid. Det samme gjelder hvis man skal arrangere selskap. 

3. Oppgang og kjeller 
Det skal i utgangspunktet ikke plasseres utstyr og gjenstander i inngangspartiet bortsett i fra nødvendig plassering av barnevogner og rullestoler. Det er i begrenset utstrekning tillatt å plassere sko utenfor inngangsdøren hvis det skjer på en ryddig og ordentlig måte. Alle beboere har felles ansvar for at oppgangen fellesrom og kjelleboder er ryddig og ordentlig til enhver tid. Utstyr og gjenstander skal oppbevares opp fra gulvet og ut fra veggen først og fremst for å sikre nødvendig luftsirkulasjon. 

4. Tørking/lufting av tøy 
Det er ikke tillatt å banke og riste tøy tepper e.l. fra balkongene eller vinduene. 

5. Bruk av fellesområdene
Fellesområdene kan brukes av alle som bor i borettslaget. Områdene må ikke brukes på en måte som kan medføre skade eller sjenere andre beboere på en urimelig måte. Det er ikke tillatt å legge beslag på deler av fellesarealene f.eks. ved plassering av møbler utstyr og gjenstander fast på fellesområdene. 

6. Motorkjøretøy
Det er i utgangspunktet forbudt å bruke motorisert kjøretøy i borettslaget. Nødvendig kjøring skal foregå i gangfart. Det er ikke tillatt å parkere på området utover av- og pålessing. 

7. Garasjeanlegget/parkering
Parkeringsplassene skal til enhver tid holdes i ryddig og ordentlig stand. Det er ikke tillatt å oppbevare brannfarlige væsker i garasjeanlegget. Det må påses at uvedkommende ikke tar seg inn i garasjeanlegget. Det er ikke tillatt å leke i noen del av garasjeanlegget. Andelseiere som har fast garasjeplass skal bruke denne plassen fremfor gjesteparkeringsplassene. 

8. Grilling
Grilling er tillatt men det må spesielt tas hensyn til brannfaren så derfor er kun gass og elektrisk grill tillatt. Pass også på at røyk fra grillen ikke sjenerer naboer.

9. Dugnad
Beboere bør bidra etter evne når styret innkaller til felles dugnad. 

10. Endringer i og utenfor boligen
Bygningsmessige endringer og fasadeendringer skal godkjennes av styret før tiltaket settes i gang. 

11. Vaktmesterordningen
Borettslaget har ansatt vaktmester. Vaktmesteren har fullmakt til å håndheve husordensreglene slik styret til enhver tid har bestemt. 

12. Dyrehold
Hund og katt er tillatt forutsatt at fastsatte bestemmelser følges. Hunder skal alltid holdes i bånd på borettslagets eiendom. Katter skal være under oppsyn slik at de ikke er til sjenanse for andre beboere. 

13. Overlating av bruk av boligen
Andelseier kan ikke uten godkjenning fra styret overlate bruken av boligen til andre jf. vedtektene § 4-2. Andelseier som bor i boligen selv kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning. Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor