Endret: 6 mai 2019     Opprettet: 2 aug 2017

Oversikt over større vedlikehold og rehabilitering

Her finner du en oversikt over større vedlikehold og rehabilitering som er utført i borettslaget.

 

År Hva ble utført Beskrivelse
2019 Rehabilitering av balkonger og diverse vedlikehold Utbytting av takrenner, totalrehabilitering av balkongene.
2018 Utbedring av takterasser, nytt elbilanlegg, takrehabilitering Avslutning av renovering av takterrassene samt utbedring av fuktskade. Nytt elbilanlegg dimensjonert til 155 parkeringsplasser. (52 ladestasjoner) Oppgradering av grøntareal foran 91 Innkjøp av en snøfreser Gjennomgang av samtlige hovedsikringsskap. Konkurransegrunnlag til balkongsrehabilitering Arbeid med gjesterom (bruksendring, tilbudsinnhenting, beboermøte) Planlegging av takrehabilitering (oppstart tidlig 2019) Arbeid med trafikk og parkering (forslag vedtatt i GF 25.2.)
2017 Utbedring av takterrasser og diverse vedlikehold Totalrenovering av 7 takterrasser. Utskifting av samtlige brannslukningsapparater og installering av brannvarslere i oppgangene. Utskifting av 15 porttelefoner. Oppgradering av grøntareal foran nr. 69 og innkjøp av et bordtennisbord. Ferdigstilt utskifting av vinduer i oppgangene (unntatt kjeller).
2016 Diverse vedlikehold Totalrenovering av 10 takterrasser. Utskifting av 6 porttelefoner. Utskifting av vinduer i oppgangene. Rehabilitering av 2 sykkelstativ og bygging av 2 nye. Oppgradering av grøntareal foran butikkens parkering. Etablering av ny treårskontrakt for TV og internett.
2014 Rehabiliteringsprosjekt garasje & butikk Vedlikehold av garasjeanlegget og butikken. Det er nytt treverk i alle benker og bord på tunene. Det er gjennomført vedlikehold av vaktmesterleiligheten.
2013 Utbedring takterrasser mm. Utbedring av takterrasser. Ny hjemmeside. Rehabilitering av lekeplasser. Drenering av uteareal. Utbedring av el-anlegg. Utskifting av strupeventiler
2012   Diverse vedlikehold Maling av samtlige trefasader. Utbedring av takterrasser. Oppgradering av strupeventiler. Omkobling av varmtvannsbereder ifm overgang til fjernvarme. Arbeid med grøntanlegg
2011 Diverse vedlikehold Utbedring av to takterrasser. Utbedring av trapp ved butikk. Oppgradering av strupeventiler. Alle kummer renset med sugebil.
2010 Diverse vedlikehold Grøntanlegget er gjennomgått og trær beskåret. Rens av ventilasjonsanlegg. Utskiftning av panelbord og maling av fasade i nr 53. Utskiftning av vinduer i 4 oppganger. Det er foretatt noen utskiftninger av leilighetsvinduer, utbedring av takterrasse, og noen kraner og ventiler i fyringssystemet har blitt skiftet ut. Oppussing av vaktmesterverkstedet
2009 Diverse vedlikehold Borettslaget fikk egen hjemmeside på Internett og egen e-postadresse våren 2009. Arbeid med utbedring/utskifting av mønebånd ble utført på et par av hustakene. Arbeidet med å skifte vinduer i trappeoppgangene har kommet i gang og vil bli videreført i 2010. Det har vært utført utskifting av diverse kraner i fyringssystemet. Utskifting av callinganlegg i hele borettslaget ble sluttført. Det er foretatt utbedringer og utskiftning av tremateriale og vindusbeslag på langveggene på enkelte av blokkene.
2008 Diverse vedlikehold Samtlige betongfasader (44) er reparert på grunn av sprekker i murpussen, og malt. En takterrasse er totalrenovert som følge av vannlekkasje. Det er foretatt noen utskiftinger av vinduer, utbedring av avløp fra takterrasser, noen kraner har blitt skiftet ut samt enkelte callinganlegg og låssystemer. Diverse reparasjoner på tak, fasader og rekkverk.
2007 Diverse vedlikehold Flislegging av trapperom. Maling av 7 panelfasader samt tilhørende vinduer og dører. Det har også dette året blitt skiftet ut takvinduer grunnet lekkasjer. Diverse reparasjoner og vedlikehold på tak, 32 Øvre Silkestrå Borettslag takterrasser, rekkverk og lekeapparater. Flislegging av oppgangene ble ferdigstilt
2006 Vasking/maling Vasking av alle ytre trefasader. Maling av diverse vinduer i leilighetene. Sluttført arbeidet med å skifte ut takvinduene. Flere raparasjoner på tak- og takterrassene. Nye postkasser i alle oppgangene. Diverse reparasjoner av fasader og rekkverk. Utskifting av nedløpsrør
2005 Vinduer/callinganlegg/ varmepumper Utskifting av diverse vinduer i leilighetene og oppgangene. Utskifting av tre callinganlegg og varmepumper. Innkjøp av feiemaskin (2005) og traktor (2006).
2004 Vinduer/ maling butikken Utskifting av diverse vinduer i loftsleilighetene og oppgangene. Maling av butikken.
2003 Oppussing oppganger/villvin Oppussing av oppganger. Beskjæring av villvin på endeveggene.
2002 Maling oppganger/vinduer Maling av 9 oppganger. Mange av vinduene i oppgangene ble reparert. Noe utbedring av nedløpsrør.

2001

Maling oppganger/tak Maling av seks oppganger. Tilstandskontroll av garasje og bygningsmasse. Utbedring av tak
2000-2001 Brannvernutstyr/ Oppussing oppganger Montering av brannvernutstyr i hver leilighet. Nye avtrekksvifter i alle kjellere. Oppussing av seks oppganger. Påbegynt utbedring av vinduer i oppgangene. Påbegynt oppgradering/utskifting av skilt.
1999 Drenering av garasje i syd  
1999- 2000 Rep. betongskade Utredning av betongskader og ytre vedlikehold av betongflater på garasje og boligmasse.
1998 Kabeltv og utearealer Skifte av kabel TV-anlegg til stjernenett. Oppgradering av beplantning av utearealer.
1997 Ventilasjonsanlegget Overhaling av ventilasjonsanlegget i alle leiligheter.
1997- 2000 Mailing av hus/takterrasser Maling av hus (treverk og vinduer). Støping av takterasser
1996- 1996 Asfaltering/lekeapparat er/vinduer Asfaltering av nedkjørsel til garasjene. Skiftet ut vinduer i loftsleilighetene. Skiftet ut lekeapparater tilpasset ny standard, arbeidet avsluttet i 1997.
1995- 1996 Trappeoppganger Malt ca. halvparten av trappeoppgangene. De øvrige ble malt av beboerne på eget initiativ.
1994- 1996 Balkonger Skiftet til trykkimpregnert materialer på balkongene, i tillegg ble disse beiset.
1994- 1995 Skøyen Vest Søppelsug Overtok søppelanlegget fra Oslo kommune, samtidig ble anlegget rehabilitert.
1993- 1993 Beiset treverk og vinduer