Endret: 6 jul 2018     Opprettet: 31 jul 2017

Parkering

Øvre silkestrå skal være et bilfritt borettslag. Det forekommer dessverre en del uvettig kjøring på gangveien og inne i borettslaget i tillegg til mye unødig parkering. Parkerte biler på tunene gjør det vanskelig for utrykningskjøretøy (ambulanser/brannbiler/politi) å komme frem samt at det gjør det vanskelig for vaktmesteren å rydde snø eller komme frem med traktor. I tillegg er bilene selvsagt i veien for barn og voksne. Parkeringsplassen nede ved butikken er kun korttidsparkering for kunder til butikken. Det er viktig at dette ikke brukes som parkeringsplass. Vaktmester får problemer med snørydding med mer dersom biler står parkert der. 

Følgende regler for bilkjøring på Øvre Silkestrå gjelder: 

  • Av- og pålessing / av- og påstigning er tillatt. 
  • Tomgangskjøring tillates ikke av hensyn til øvrige beboere og miljø. 
  • Privat parkering er ikke tillatt foran inngangene, på stikkveiene eller tunene av hensyn til fremkommelighet og utrykning. 
  • Håndverkere med oppdrag for andelseierne kan parkere dersom de ikke hindrer adkomst for andre. De skal i så fall legge navn og telefonnummer synlig i bilen, slik at sjåfør kan nås på kort varsel for fjerning av bilen ved behov.

En bil er parkert når den er forlatt. Feilparkerte biler kan bli fjernet uten varsel på bileiers bekostning. Det er viktig for felles trivsel, og fremkommelighet for uttrykningskjøretøy at disse reglene overholdes.