Endret: 23 mai 2019     Opprettet: 1 apr 2019

Parkering for håndverkere

Her kan du lese informasjon om parkering for håndverkere i borettslaget.

Husordensregler § 6 Motorkjøretøy Det er i utgangspunktet forbudt å bruke motorisert kjøretøy i borettslaget. Det er ikke tillatt å parkere biler på plenen på noen del av eiendom. Nødvendig kjøring både i boområdet og på gangstien skal foregå i gangfart. Det er ikke tillatt å parkere på området utover av- og pålessing, heller ikke for håndverkere.

Styret kan unntaksvis tillate lengre parkeringstid. Det er forbudt å drive bilreparasjoner, dekkskift eller renhold av biler i boområdet.

Styret foreslår at håndverkere kan bruke de 4 plassene som er er markert på kart. Håndverkernes biler skal ikke parkeres slik at de står i veien for gående, syklende eller kjørende.