Endret: 2 sep 2017     Opprettet: 31 jul 2017

Parsellhagene på Øvre Silkestrå

Øvre Silkestrå har parsellhager på vestsiden av borettslaget til glede for alle beboere. For å få tildelt en parsell må man bo på Øvre Silkestrå. 

Øvre Silkestrå Parsellhageforening ble formelt stiftet i april 2003. Foreningen disponerer arealet mellom gangveien til Skøyen Terrasse og gangveien til Nedre Silkestrå. Foreningen har eget styre. Det er avsatt ca. 40 parseller, og foreningen har per i dag ca. 30 aktive medlemmer.

Parsellene drives etter følgende prinsipper: 

a) Parsellhagene skal drives etter økologiske prinsipper, uten bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel. 
b) Medlemmene må hele tiden holde parsellen i ryddig og i godt vedlikeholdt stand. Vårarbeidet skal være avsluttet før 10. mai hvert år. 
c) Det er forbudt å bortføre stein, sand, jord eller leire fra området uten samtykke fra styret. 
d) Det må ikke plantes noe som kan ødelegge jorden eller medføre ulempe for de andre parsellene. Det skal kun brukes statskontrollerte settepoteter og klumprotfrie kålplanter. Det kan ikke settes opp skjermplanker / levegger uten styrets samtykke. 
e) Medlemmene er forpliktet til å delta på minimum én dugnad pr. år. Medlemmer som ikke deltar på fastsatt dugnad, forplikter seg til å utføre bestemte oppgaver som styret fastsetter. 
f) Motorisert redskap skal i minst mulig grad benyttes. Slikt arbeid skal i alle fall utføres på dagtid, fortrinnvis mellom kl. 11.00 og 19.00. 
g) Vanning skal skje etter fastsatte regler. 
h) Redskaper og vanningsutstyr skal rengjøres og settes på plass etter bruk. 
i) Planteavfall må legges på anvist plass for kompostering. Komposten skal kun brukes til hageavfall. Søppel legges på anvist plass.


Dersom du er interessert i en parsellhage kan du kontakte
Nina Ullestad (nr.83): e-ullest@online.no for nærmere informasjon.

På Facebook: Lukket gruppe Parsellene på Øvre Silkestrå