Endret: 6 jul 2018     Opprettet: 31 jul 2017

Radiatorer

Har du problemer med din radiator? Dette kan skyldes diverse årsaker. Kontakt vaktmester dersom du har problemer.

Vi anbefaler at fjerning/skifting av radiatorer skjer på sommerstid. De bør ikke skiftes om vinter mens anlegget er i gang da dette kan skape problemer for hele anlegget. Før du setter i gang arbeid, kontakt vaktmester.