Endret: 2 sep 2017     Opprettet: 31 jul 2017

Retningslinjer for styrearbeid

Her kan du lese retningslinjer for styrearbeid i Øvre Silkestrå borettslag.

Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger.

Styret i Øvre Silkestrå borettslag benytter standard retningslinjer for styrearbeid. Disse kan du lese her.