Endret: 2 sep 2017     Opprettet: 31 jul 2017

Skjerming og privatisering av områder utenfor terrasser

For mer informasjon om skjerming av terasser, se her.

Det anbefales at opprinnelig utomhusplan følges. Denne viser detaljert med omfang og plassering hvordan leiligheter i 1. etasje kan skjermes med hekker. Ut mot åpne områder vises hekker lagt 4,5 meter ut fra fasadelivet, mens hekker ut mot gangsoner legges inntil disse. Ønskes ytterligere skjerming kan det bak hekkene etableres rekkverk med lik utførelse som balkongrekkverk. Mellom naboer kan det etableres skjermvegger med størrelse og omfang slik at de ikke sperrer for sol og virker sjenerende for nabo. Skjermvegger utformes som lette trekonstruksjoner, jfr skjemategning, i maks høyde 1,7meter.