Endret: 22 jan 2018     Opprettet: 2 aug 2017

Slåttemarka

Borettslaget har en slåtteeng på sin eiendom, og denne er vurdert som svært verdifull og artsrik, med flere truede plantearter. Her kan du lese mer om dette.

Foto: Ulrika Jansson, hentet fra artikkel fra Miljødirektoratet sist 22.01.2018

Slåttemarka befinner seg i skråningen på nedsiden av parsellene mot gangveien til Nedre Silkestrå. Det er viktig at slåtteengen blir holdt i hevd, og borettslaget fikk i 2016 kr. 25 000 fra Fylkesmannen til skjøtsel av området. Styret har avtale med gartner Dakini Bø om skjøtsel av slåtteengen, som består i luking av uønskede arter, slått av engen, fjerning/tynning av busker, felling av trær og spredning av frø.

Du kan lese mer om slåttemarka her.