Endret: 2 sep 2017     Opprettet: 31 jul 2017

Søppelsuget

Det er viktig at alle beboere tenker over hva som kastes i søppelsuget. Det skal kun kastes husholdningsavfall pakket i plastposer. Ingen løse gjenstander må kastes i søppelsuget, ettersom disse kan sette seg fast og gjøre store skader på systemet. Det er viktig at søppellukene lukkes ordentlig, ellers virker ikke systemet som det skal. Dessuten minner vi om at det ikke er kildesortering i søppelsuget, og det er derfor ikke hensiktsmessig å bruke kildesorteringsposer. Kildesorteringsposer for matavfall går i stykker når suget drar posene ned til Hoff, og bidrar til at det dannes propper. Kast matavfall i vanlig søppelpose når du bruker søppelsuget.

Øvre Silkestrå er knyttet til Skøyen Vest Søppelsug (SVS), og det er en luke ved hver oppgang hvor man kaster søppel i vanlige plastposter (ikke kildesorteringsposter eller annet avfall da søppelanlegget isåfall går tett). 

Svært forenklet kan man si at søppelsuget fungerer som en stor "støvsuger", der de enkelte søppelnedkastene er enden på støvsugerrøret. "Støvsugerposen" er en komprimator (container som presser søppla), som står i et hus ved trikkesnuplassen på Hoff. Søppelposene suges ned dit. Når containeren er full kjøres den til energigjennvinning hvor inngår som brensel for oppvarming av varmtvann (fjernvarme), som borettslagene benytter til oppvarming og til husholdningen ellers.

Som med en vanlig støvsuger, er det ikke alt som kan gå gjennom systemet. Store, tunge gjenstander kan ikke dyttes ned i søppelsuget. Slike gjenstander kan leveres andre steder, stort sett GRATIS (se nedenfor). Men det er ikke gratis å få åpnet propper med opphoping av bl.a. klær, sykkellåser (!), brannslokkingsapparater (!!), lange, tunge gjenstander, papp, presenninger m.m. Dette er spesialavfall og skal ikke kastes i søppelsuget (se oppslag ved hvert enkelt nedkast).   

Papp, papir, glass-og metall skal kastes i dertil egnet container på garasjetaket, se også her for mer informasjon om avfallshåndtering.

For øvrig er det ikke kildesortering i søppelsuget. Dette fungerer ikke i vårt søppelsug. Rørsystemene består for en vesentlig del av betongrør. Dette innebærer så mye friksjon at kildesorteringsposene går i stykker på sin vei ned til Hoff. Dette fører til at matavfallet blir liggende igjen i rørene, og etter noe tid skaper det propper og lukt. Kildesorteringsposer for matavfall har en annen kvalitet og går lett i stykker når suget drar posene ned til Hoff. Kast derfor matavfall i vanlig søppelpose sammen med annet restavfall når du bruker søppelsuget.   

Smestad gjenbruksstasjon På Smestad er gjenbruksstasjon som tar i mot avfall til gjenvinning og ombruk. Styret oppfordrer beboerne til å benytte dette tilbudet. Vi håper at dette på sikt kan bidra til å redusere bruken av containere (og redusere kostnadene) i borettslaget.  

El-avfall (PCer, komfyrer etc) kan leveres gratis på Elkjøp (Skøyen er nærmest). Styret oppfordrer på det sterkeste til å benytte dette tilbudet. På sikt bør dette også bidra til at borettslagets containerbruk/kostnader kan reduseres.     

SVS er et sameie bestående av 5 sameiere; Nedre Silkestrå borettslag, Hoffsgrenda borettslag, Casinetto borettslag, Skøyen terrasse sameie samt Øvre Silkestrå borettslag. Styret i SVS består av en representant fra hver av sameiernes styrer. Øvre Silkestrå er representert ved styrelederen.