Endret: 24 mai 2019     Opprettet: 31 jul 2017

Takterrasser og utvendige blomsterkasser

Her finner du informasjon spesielt til deg som har takterasse eller utvendig blomsterkasse.

Avløp 
Husene på Øvre Silkestrå ble bygget på begynnelsen av 1980-tallet. Med årene har vi erfart at det er en del løsninger på takterrassene som ikke er optimale. Dette gjelder særlig kapasiteten på avløp og utvendig høyde på terskel til verandadøren. 

Ved ekstrem nedbør er det viktig at vannet har så fritt avløp som mulig. For å avhjelpe den litt begrensede kapasiteten på avløpet fra verandagulvet ble det for en del år siden montert takrenne og eget avløp for takvannet. 

I tillegg er det viktig at beboerne sørger for at det ikke kommer avfall (blader, sand etc) ned i avløpet. Styret råder derfor til at det feies eller støvsuges på verandaen, når det er mulig. 

Samtlige takterrasser som er totalrenovert. Dette har bedret avløpskapasiteten og fuktsikringen. Arbeidet med utbedring vil fortsette. 

Spesielt til de som har blomsterkasse, urner, kattesand o.l. på gulvet 
De som har blomsterkasse, blomsterurner eller kattekasser (med sand) eller lignende innretninger på verandaen, som ved regn avgir jord, sand eller blader (planterester) må sørge for at dette ikke kommer ned til avløpet og tilstopper dette. 

Unngå at det regner direkte ned i slike kasser, urner m.v. 

Det er beboers ansvar at avløpet holdes fritt for jord, sand, bladverk eller planterester. 

Spesielt til de som har blomsterkasse utvendig 
Noen takterrasser har montert utvendig blomsterkasse, dvs blomsterkasse som står montert oppe på brystningen. 

Vi pålegger de aktuelle beboerne å foreta en grundig kontroll med innfestingen av disse verandakassene. Mange av disse har stått ute for vær og vind i mange år, og tidvis båret tung snølast. Disse må sjekkes grundig for rust og råte. Dersom det skulle oppstå svikt i festene, kan dette medføre alvorlig skade. 

Vi vil ikke nå pålegge noen å fjerne disse, men pålegger å foreta en grundig kontroll av innfestingen. 

Det er beboers ansvar at kassene er festet og sikret forsvarlig. For øvrig gjelder de forholdsregler som i foregående avsnitt.