Endret: 19 nov 2019     Opprettet: 1 aug 2017

TV og internett

Telenor er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester.

Merk at styret kan dessverre ikke være brukerstøtte og at hver beboer bør henvende seg til Telenor.

Har du spørsmål knyttet til dette kan du ringe Telenor på telefon 915 09 000 eller besøke deres nettside https://www.telenor.no/privat/kundeservice/

Kostander for kabeltv og internett (grunnpakke) er inkludert i husleien. Ønsker du raskere internett eller annen kanalpakke, må du kontakte Telenor

Får du dekket internettkostander av arbeidsgiver og trenger bekreftelse til å gi din arbeidsgiver? Klikk her  for bekreftelsesbrev vedrørende beløp o.l.