Endret: 2 sep 2017     Opprettet: 31 jul 2017

Utvendig solavskjerming

Det er ønskelig at man fra nå av gir klare retningslinjer for type og utforming av utvendig solavskjerming. Frem til i dag har man på Øvre og Nedre Silkestrå stått fritt til å velge utvendig solavskjerming til sin leilighet, noe som er iferd med å danne et rotete inntrykk av området. 

Utvendige persienner
For vinduer skal det benyttes persienner med persiennekasse og styreskinner eller wire. Persiennekasse skal være i samme oker farge som veggkledning, mens persienne skal ha samme rød farge som vinduskarmene. Bredden til persiennekassen bør være slik at dens sider flukter med utside av omrammingen rundt vinduene. Persiennekassene plasseres direkte ovenfor omramming over vinduet – ikke la persienne kassen ”sluke” toppen av vinduet! 

Markiser
På balkonger og terrasser benyttes markiser med rett underside i fremkant. Markisene skal være ensfargede i lyst sandfarget stoff (farge må finnes i samarbeid med stoffleverandør). 

Produsenter: 
Vental Solex, www.vental.no  
Royal Fabrikker, www.royalfabrikker.no  
Solskjermings Gruppen, www.solskjermingsgruppen.no