Endret: 23 mai 2019     Opprettet: 31 jul 2017

Utvendig solavskjerming

Her kan du lese om retningslinjer for utvendig solskjerming.

Utvendige persienner
For vinduer skal det benyttes persienner med persiennekasse og styreskinner eller wire. Persiennekasse skal være i samme oker farge som veggkledning, mens persienne skal ha samme rød farge som vinduskarmene. Bredden til persiennekassen bør være slik at dens sider flukter med utside av omrammingen rundt vinduene. Persiennekassene plasseres direkte ovenfor omramming over vinduet – ikke la persienne kassen ”sluke” toppen av vinduet! 

Markiser
På balkonger og terrasser benyttes markiser med rett underside i fremkant. Markisene skal være med hvite og gule striper.