6 mai 2019

Vedlikeholdsinstruks for rehabiliterte balkonger

Balkongene i Øvre Silkestrå borettslag blir rehabilitert 2019. Consolvo, firmaet som utfører rehabiliteringen, har utformet vedlikeholdsinstruks som alle beboere må følge.

Drifts- og vedlikeholdsinstruks 

StoPox EB 200 Farge: 7035.

Produktet er benyttet på: balkonggulv. Produktet er et 2- komponent riss-overbyggende polyuretan-belegg for beskyttelse av betongbalkonger. Belegget er av-strødd med akrylatchips og påført transparent topp-lakk. Totaltykkelse er strukturavhengig, gjennomsnitts tykkelse er ca. 2 mm på ferdig produkt.

Forventet funksjon i driftstiden
Belegget gir en varig og vanntett beskyttelse uten vedlikehold utover vanlig rengjøring.

Det gjøres oppmerksom på at belegget ikke tåler at olje, bensin eller andre aggressive kjemikalier eller væsker blir liggende på belegget over lengre tid. Oppløsning eller lokal "formykning" av belegget vil da være resultat, med mulig lokal skade.

Belegget må ikke tilføres belastning fra spisse gjenstander slik som stol eller bordben eller annet, da dette kan resultere i punktering, og større skader via vanninntrenging. Stol og bordben anbefales beskyttet med hensiktsmessig underlag. Tunge gjenstander anbefales å løftes og ikke skyves ved flytting. Snømåking gjøres med forsiktighet, og med verktøy av plast. Ettermontering av flisgulv eller tregulv anbefales ikke.

Vedlikeholdstiltak i driftstiden
Man praktiserer vanlig vedlikehold mht. belegg. Ellers anbefales rengjøring 2-3 ganger årlig med mildt rengjøringsmiddel. Hensiktsmessig rengjøringsmiddel vil være grønnsåpe eller Zalo. Skyll med rent vann.

Ved skader på belegget: kontakt vedlikeholds-ansvarlig