Endret: 2 sep 2017     Opprettet: 31 jul 2017

Veileder balkong og terrasseløsninger

Da Øvre og Nedre Silkestrå ble regulert hadde planmyndighetene betenkeligheter med avstander mellom en del av byggene, da disse var knappe og gav begrenset med dagslys og utsyn til leiligheter på nedre plan. Utbyggingspotensialet til Øvre og Nedre Silkestrå ble utnyttet fullt ut da de ble bygget.

For mer infomasjon: se veilederen. Før du setter i gang arbeid, må du kontakte styret.

Franske balkonger - utforming 
Hvis man skal sette inn fransk balkong må denne erstatte allerede eksisterende vindu. Utformingen skal følge eksisterende vinduer, med trerammer i ”silkestrå rød”, og mantling i bunn. Den skal ha samme breddemål, og være inndelt i 2 like sidehengslede felter som er innadslående. Rekkverk for franske balkonger utføres som herdet glassfelt som er satt inn i en stålramme lakkert i samme rødfarge som vindusinnrammingen. Stålrammen festes med avstandsstykker til sidene av omrammingen rundt. 

Plassering 
Aktuelle rom for franske balkonger er hovedsoverom og kjøkken. En plassering på den siden av bygget som ligger inn til tunene vil være med på å aktivisere disse uterommene. Det er også mulig å sette inn fransk balkong mot grøntarealer. Før en beboer kan sette inn fransk balkongdør må posisjonen til denne avklares med naboer, slik at eventuelle flere balkonger kommer vertikalt ovenfor hverandre. 

For dører som går ut på bakkeplan kan det anlegges en uteoppholdsplass på maks 2meter langs fasade og 1,6 meter dybde. Uteoppholdsplassen kan skjermes med lav hekk som legges inntill oppholdsplassen.