Endret: 27 jan 2019     Opprettet: 31 jul 2017

Veileder for endringer av bygninger og uterom

Borettslaget har utarbeidet en veileder for Øvre Silkestrå med retningslinjer for endringer av bygningsmassen og uterom. Før du setter i gang arbeid, må du kontakte styret.

Veilederen kan du laste ned her.

Generelt
Da Øvre og Nedre Silkestrå ble regulert hadde planmyndighetene betenkeligheter med avstander mellom en del av byggene, da disse var knappe og gav begrenset med dagslys og utsyn til leiligheter på nedre plan. Utbyggingspotensialet til Øvre og Nedre Silkestrå ble utnyttet fullt ut da de ble bygget.

Tiltak som berører fellesarealene
Utgangspunktet er at fellesarealene er for alle, og at alle andelseierne har samme rett til å benytte seg av dem, jf. lov om burettslag (burettslagslova) § 5-1. Ordninger der enkelte andelseiere gis eksklusiv bruksrett til fellesareal må fremlegges og godkjennes av generalforsamlingen, jf. burettslagslova § 8-9 nr. 5.  Styret har altså ikke myndighet til å innvilge søknader fra andelseiere om etablering av private uteplasser. Det gjelder selv om tidligere styrer har godkjent slike uteplasser.

Dersom enkelte andelseiere tar seg til rette og lager seg en egen hageflekk på borettslagets uteområder, kan styret kreve området satt tilbake til opprinnelig stand.

Uteplasser
For terrassedører som går ut på bakkeplan kan det anlegges en uteoppholdsplass på maks 2 meter langs fasade og 1,6 meter dybde. Uteoppholdsplassen kan skjermes med lav hekk som legges inntil uteplassen.