Endret: 2 sep 2017     Opprettet: 31 jul 2017

Veileder med retningslinjer for mulige endringer av bygningsmassen Øvre og Nedre Silkestrå

Her  kan du laste ned den nye veileder som er utarbeidet for Øvre Silkestrå.