Endret: 6 mar 2020     Opprettet: 31 jul 2017

Ventilasjonsanlegget

Her finner du viktig informasjon om ventilasjonsanlegget som må leses spesielt før oppussing av leiligheter (kjøkken/bad).

En felles ventilasjonsrens ble utført i januar 2020

  • 158 leiligheter (94,6 %) ble besøkt for kanal- og lufteventilrens

Det ble utført kontroll

  • 118 leiligheter har luftespalte på sine dører, 70,6%. Luftespalte på dørene er viktig for god luftsirkulasjon.
  • 112 leiligheter ble dokumenter med kjøkkenhette koblet til ventilasjon, 67%. 
  • 104 fikk renset viftehus og kanal mot taket, 62%. 

Oversikten per leilighet finner du her

Hver leilighet i borettslaget har installert en egen avtrekksvifte, som er felles for kjøkken, bad og wc. (Se prinsippskisse til slutt i dokumentet). For å sikre god utlufting i boligen skal anlegget alltid være i drift, samtidig som luftespaltene over vinduene skal stå åpne. 

Anlegget styres av bryter på kjøkkenhetten. Avtrekksviften for leilighetene i 1., 2. og 3. etasje er (normalt) montert oppunder taket (i et skap på kjøkkenet), og for leilighetene i 4. etasje er viften (normalt) montert på loftet. Det er beboernes ansvar at anlegget brukes og vedlikeholdes på korrekt måte.

Det må ikke monteres kjøkkenhette med egen avtrekksvifte! 

Dersom det monteres kjøkkenhette med egen avtrekksvifte, vil denne motvirke effekten av den opprinnelige monterte viften. Os fra matlaging vil da bli transportert inn i de andre rommene i boligen via rørsystemet, og vil også kunne trenge inn i tilstøtende boliger og trappeoppgangen. I tillegg vil det hindre utlufting i boligen for øvrig, og føre til økt kondens som på sikt kan medføre råte og skade bygningen. 


Skifte av kjøkkenhette 
I forbindelse med renovering av kjøkken blir gjerne kjøkkenhetten skiftet ut. Det er da viktig å passe på følgende:

  • Ikke monter kjøkkenhette med egen motor 
  • Bruk kjøkkenhette med bryter som kan styre hastigheten til ekstern motor 
  • Original viftemotor har betegnelsen KVK 160. Ved defekt motor kontakt vaktmesteren. 
  • I loftsleilighetene kan større motor benyttes


Kjøkkenhetter som er tilpasset borettslagets system med ekstern motor kan blant annet leveres av: 
www.systemair.com  
www.rorosmetall.no  

Se nærmere på bruksansvisningen til din kjøkkenventilator for riktig bruk av vrideren. Nednefor finner du den som gjelder Røros kjøkkenventilator 480–16. For matlaging skal man helst bruke posisjon d). Ved posisjon e) blir det bareavtrekk på badet og toaletten.


Soverom 
Soveromsvinduene er utsatt for stor fuktbelastning, særlig i vinterhalvåret. Dette fordi vinduene gjerne står åpne om natten samtidig som det ofte ikke står på varmekilde (radiator) i rommet. Dette medfører at vinduet og vindukarmen utsettes for fuktig luft. For at treverket skal få mulighet til å tørke opp, anbefaler vi at det på dagtid settes på varme.