Endret: 6 feb 2019     Opprettet: 21 nov 2018

Viktig informasjon om utvendige endringer av bygget som beboer ønsker gjennomføre

Generalforsamlingen vedtok i 2006 en del bestemmelser som har betydning for alle beboere som omhandler vinduer, persienner, markiser, gasspeis og andre endringer.

Generalforsamlingen ga i 2006 forhåndssamtykke til bestemte tiltak dersom følgende forutsetninger er til stede:

 

Innsetting av nye vinduer i panelfasade, gavlvegg og tak

 • Vinduene må være av samme type og utseende som de opprinnelige vinduene i panelfasaden, gavlene og takene, og må ikke endre fasaden på en negativ måte. 
 • Styret kan ikke godkjenne tiltaket hvis det foreligger tungtveiende innvendinger fra nabo, eller at tiltaket på annen måte kan svekke bomiljøet. 
 • Styret må forsikre seg om at tiltaket vil bli gjennomført fagmessig og etter gjeldende regelverk, herunder innhenting av eventuell godkjennelser fra Plan- og bygningsetaten.
 • Dersom tiltaket medfører inngrep i bærekonstruksjoner/-vegger, skal tiltakseieren fremlegge fagmessige vurderinger og evt. beregninger av om og evt. hvordan tiltaket kan gjennomføres.    
 • Andelseieren må dekke alle kostnadene ved tiltaket, og må påta seg ansvaret for å vedlikeholde, reparere og skifte ut vinduene når det er nødvendig for å holde boligen i forsvarlig stand. 
 • Styrets vedtak må være enstemmig.

 

Erstatte de innskutte takvinduene med takvinduer (4 stk) som flukter med taket

 • Konstruksjonen må være som beskrevet i Veilederen. 
 • Styret må forsikre seg om at tiltaket vil bli gjennomført fagmessig og etter gjeldende regelverk, herunder innhenting av eventuell godkjennelser fra Plan- og bygningsetaten.
 • Dersom tiltaket medfører inngrep i bærekonstruksjoner/-vegger, skal tiltakseieren fremlegge fagmessige vurderinger og evt. beregninger av om og evt. hvordan tiltaket kan gjennomføres.
 • Andelseieren må dekke alle kostnadene ved tiltaket. Borettslagets vedlikeholds- og reparasjonsplikt videreføres på samme måte som bestemt for de opprinnelige vinduene. 
 • Styrets vedtak må være enstemmig.

 

Vinduer kan erstattes med fransk balkong

 • Utformingen skal være som beskrevet i Veilederen, både for 1., 2. og 3. etasje.
 • Styret kan ikke godkjenne tiltaket hvis det kan medføre ulempe for naboer eller bomiljøet for eksempel hvis tiltaket legger beslag på arealer som brukes av andelseierne
 • Styret må forsikre seg om at tiltaket vil bli gjennomført fagmessig og etter gjeldende regelverk, herunder innhenting av eventuell godkjennelser fra Plan- og bygningsetaten.
 • Dersom tiltaket medfører inngrep i bærekonstruksjoner/-vegger, skal tiltakseieren fremlegge fagmessige vurderinger og evt. beregninger av om og evt. hvordan tiltaket kan gjennomføres.
 • Søkeren må dekke alle kostnadene ved tiltaket, og må påta seg å vedlikeholde, reparere og utskifte den franske balkongen når det er nødvendig for å holde boligen i forsvarlig stand.
 • Styrets vedtak må være enstemmig.

Montering av utvendige persienner og markiser

 • Utforming skal være som beskrevet i Veilederen.
 • Styret må forsikre seg om at tiltaket vil bli gjennomført fagmessig og etter gjeldende regelverk, herunder innhenting av eventuell godkjennelser fra Plan- og bygningsetaten.
 • Søkeren må dekke alle kostnadene ved tiltaket, og må påta seg å vedlikeholde, reparere og skifte ut persiennene/markisene når det er nødvendig for å holde boligen i forsvarlig stand.
 • Styrets vedtak må være enstemmig.

 

Andelseierne kan gjennomføre vanlige oppgraderinger og endringer i leilighetene

 • Styret må forsikre seg om at tiltaket vil bli gjennomført fagmessig, uten ulempe for borettslaget/naboer og etter gjeldende regelverk.
 • Dersom tiltaket medfører inngrep i bærekonstruksjoner/-vegger, skal tiltakseieren fremlegge fagmessige vurderinger og evt. beregninger av om og evt. hvordan tiltaket kan gjennomføres.
 • Søkeren må dekke alle kostnadene ved tiltaket, og må påta seg å vedlikeholde, reparere og skifte ut oppgraderingene/endringene når det er nødvendig for å holde boligen i forsvarlig stand.
 • Styrets vedtak må være enstemmig.

 

Det kan installeres gasspeis i leilighetene

 • Styret må forsikre seg om at tiltaket vil bli gjennomført fagmessig, uten ulempe for borettslaget/naboer og etter gjeldende regelverk, herunder innhenting av eventuell godkjennelse fra kommunen; Plan- og bygningsetaten, brannvesen e.l. 
 • Søkeren må dekke alle kostnadene ved tiltaket, og må påta seg å vedlikeholde, reparere og skifte ut gasspeisen når det er nødvendig for å holde boligen i forsvarlig stand.
 • Styrets vedtak må være enstemmig.

 

Oppgradering og utbygging av eksisterende verandaer/terrasser i 1. etasje

 • Styret skal tilstrebe at verandaene/terrassene i borettslaget får et enhetlig preg.
 • Størrelse på verandaene/terrassen må ikke overstige vanlige mål.
 • Styret må forsikre seg om at tiltaket vil bli gjennomført fagmessig og etter gjeldende regelverk, herunder innhenting av eventuell godkjennelser fra Plan- og bygningsetaten.
  • Søkeren må dekke alle kostnadene ved tiltaket, og må påta seg å vedlikeholde, reparere og skifte ut verandaen/terrassen når det er nødvendig for å holde boligen i forsvarlig stand.
  • Styrets vedtak må være enstemmig.