Endret: 24 mai 2019     Opprettet: 31 jul 2017

Vinduer

Når det settes inn nye vindusfelter må du, på grunn av fuktproblematikk m.m. være påpasselig med innsettingen av disse. Du må kontakte styret og søke om utskiftning før du starter arbeidet. Arbeidet må utføres av godkjent håndverksbedrift.

Vi viser spesielt til veilederen for mer informasjon om utforming og innsetting av vinduer.

Innsetting av nye vinduer i trevegg 
Nye vinduer som settes inn i vegger skal være like/likeverdige med hensyn til materiale, farge og utforming som de eksisterende ”V1” vinduene (se skjema). Vinduene skal plasseres i lik høyde og ha lik posisjons i vegglivet om tilsvarende vinduer. Avstand til originale vinduer/bygningsdeler skal være tilsvarende de som de opprinnelige vinduene har. Dette vil si at hvis et nytt vindu kommer tett inntil et av de originale vinduene, skal avstanden mellom disse være lik avstanden som er mellom originale vinduer som står tett sammen. 

Innsetting av nye vinduer i takflater 
Nye vinduer som settes inn i takflater skal være av samme type og størrelse, og med samme farge og utførelse som opprinnelige vinduer i takflater. Nye vinduer settes inn med samme underkant som eksisterende vinduer. Mengde og plassering av nye takvinduer må vurderes for de enkelte tiltak, slik at vinduene blir plassert i et system. Man må kunne redegjøre for en slik vurdering i sin søknad til Plan og bygningsetaten. 

Vindustypene som benyttes er: 
Velux GGU: 0059, med utvendige karmmål (BxH) 550x980mm (midthengslet) 
Velux GPU: 0059, med utvendige karmmål (BxH) 550x980mm (topphengslet) 

Innsetting av nye vinduer i gavlvegger av betong 
Bestemmelser i forhold til brann dikterer at ordinære vinduer kun kan settes inn i gavler som har 8 meter eller større avstand til nabobygg. Se forøvrig tekst om innsetting av vinduer i trevegg. 

Innsetting av innskutte vinduer i takflaten 
De innskutte vinduene i takflatene kan glasses inn med Velux vinduer eller tilsvarende lagt i takflaten.

Skjemaer for vinduer
Prinsippskjema for vinduer kan du laste ned ved å trykke på lenkene under:

Sidehengslet innadslående vindu

Fastfelt

Fastfelt 2

Venstrehengslet

Høyrehengslet

Høyrehengslet, dør med sparkeplate i stål