Endret: 29 aug 2018     Opprettet: 1 mai 2018

Balkongene i Øvre Silkestrå borettslag må rehabiliteres

I november 2017 ble det utført tilstandsanalyse på balkongene og bærende søyler. Analysen ble utført av Ødegård og Lund AS. Tilstandsanalysen viser at det er behov for reparasjoner og vedlikehold av den armerte betongen.

Analysen viser at det er skader på betongen

Vi har en del eksempler på betongskader på balkongene ved at korrosjon på armeringen sprenger løs betongen som ligger over armeringen. Skadene på betongen skyldes karbonatisering (rust) av betong som stedvis har nådd inn til armeringen. Betong som blir karbonatisert, får en betydelig lavere pH, og betongen blir surere. Når karbonatisert betong når inn til armeringen, mister armeringen sin naturlige korrosjonsbeskyttelse. Armeringen kommer derfor i korrosjonstilstand.

 

Du kan lese hele rapporten som du kan laste ned her.

 

Sammensettingen av betongen da blokkene ble bygget er årsaken til skadene

Da Øvre Silkestrå borettslag ble bygd på 1980-tallet, ble det brukt en betong (slakkarmert betong) som inneholdt en høyere andel vann enn det som har blitt brukt fra 1990-tallet og fremover. I følge Ødegård og Lund er denne type betongskader ikke uvanlig for bygg fra før 1990.    

 

Arbeidet med balkongene vil starte så raskt som mulig

Undersøkelsene viser at det er behov for vedlikeholdstiltak av balkongene våre,som er bygget i armert betong. I følge rapporten er det er behov for følgende prinsipielle vedlikehold:                                                                                          

  • Reparere betongskader som skyldes armeringskorrosjon.
  • Beskytte betongen mot fremtidige skader.

 

Mulige tiltak/fremgangsmåte for vedlikehold balkongene

Rapporten beskriver fremgangsmåte for vedlikeholdet. Dette dreier seg dels om reparasjon av eksisterende skader, og dels beskytte betongen mot fremtidige skader. Avhengig av hvor store skader (hvor stor karbonatiseringsdybde og lav armeringsoverdekning) det er på betongen, beskriver rapporten mulige tiltak. Detaljer kan du lese i rapporten.

 

Begrenset mekanisk reparasjon kort oppsummert

  • Nedsliping til ren betong
  • Synlige skader blir utbedret ved meisling til det ikke lenger er synlige skader på armeringen, deretter mørtling
  • Belegge overside med membran, behandle overflate med karbonatiseringsbremsende behandling

 

Katodisk beskyttelse av armeringen – supplerende metode

  • For balkonger der skadene er så store at det ved frimeisling ikke finner armering fri for korrosjon
  • En anode blir lagt på eller i betongen, og det påtrykkes en permanent likespenning mellom armeringen og anoden.
  • Ble benyttet i deler av garasjeanlegget

 

Styret arbeider nå med å innhente tilbud på arbeidet

Styret er i gang med å innhente tilbud for rehabiliteringsarbeidet. Vi vil komme tilbake med mer informasjon så snart dette foreligger.