Endret: 12 sep 2018     Opprettet: 6 jul 2018

Bestilling av ladestasjon for elbil/hybridbil til din parkeringsplass - viktig informasjon!

På generalforsamlingen 7. juni 2018 ble det vedtatt å etablere ladestasjoner til elbil/hybridbil på faste parkeringsplasser. Du som har fast parkeringsplass kan nå bestille ladestasjon til plassen din. Når fellesinfrastruktur er ferdig montert vil det ikke være tillat å lade hybrid- og elbiler på motorvarmerkontakt.

Hva må jeg gjøre for å få ladestasjon på min parkeringsplass?
For å få montert ladestasjon på din parkeringsplass, må du:

1. Fylle ut og send inn bestillingsskjema innen 30.08.2018. Skjemaet sender du til post@ovresilkestra.no eller leverer det til Philippe Etienne i Skøyenveien 73 innen fristen.

Skjemaet laster du ned her.

2. Krysse av på denne  tegningen over parkeringsplassene hvor plassen din ligger. Dersom feil leilighetsnummer står oppført, ber vi deg korrigere og melde tilbake om dette. Du må også se på denne oversikten over leilighetsnummer og markering i garasjen.

Årsaken er at markering av plasser ikke ble fullført etter rehabilitering av garasjen. Dersom du ikke bestiller ladestasjon, ønsker vi gjerne at du likevel melder tilbake om markering/korrigering av plassen din.

Hva koster det?
Hvis du bestiller innen fristen 30.8.2018, må du betale 15 670 kr inkl mva. Hvis du bestiller senere, vil det frem til 31.08.2020 koste deg 19 180 kr inkl mva.

Delen av felles infrastruktur til faste plasser lånefinansieres over 7 år og nedbetales av andelseiere med faste plasser (143 stk). Delen av felles infrastruktur på gjesteparkering er finansiert av hele borettslag.

Oslo kommune gir tilskudd til borettslag for etablering av felles infrastruktur for lading av elbiler. Tilskuddet er maksimalt 20% av godkjente investeringskostnader, og borettslaget har alt fått dette innvilget. Du kan lese mer om tilskuddet på nettsidene til Oslo kommune.

Hva slags ladestasjon får vi?
Ladestasjonen er fra Zaptec og heter Zapcharge pro. Du kan lese mer om ladestasjonen, om fordeling av strøm, hvordan ladingen fungerer på nettsidene til Zaptec. Du kan også laste ned denne brosjyren om Zaptec.

Når fellesinfrastruktur er ferdig montert vil det ikke være tillat å lade hybrid- og elbiler på motorvarmerkontakt.

 

Når vil arbeidet pågå?
Montering vil starte opp i midten av september og vare til midten av oktober

Hvem vil montere?
Øvre Silkestrå borettslag har inngått avtale med  Hako Elektro om montering av ladestasjoner og etablering av felles infrastruktur til lading.

Ønsker du fast parkeringsplass med/uten ladestasjon?
Det er ikke alle beboere som har fast parkeringsplass. Hvis du ønsker fast parkeringsplass må du melde din interesse til styret på epost: post@ovresilkestra.no. På noen av dagens gjesteparkeringsplasser vil vi etablere ladestasjon, se tegning.

Styret vil komme tilbake til hva kostnader for en fast plass vil være.

Ladestasjon til beboere uten fast plass vil også finansieres av brukeren selv, men Hako Elektro vil fakturere først borettslag  og brukeren vil nedbetale borettslag etter tiden den blir brukt.