Endret: 2 sep 2017     Opprettet: 3 aug 2017

Distribusjon av varsel- og slokkeutstyr

Nye brannpulverapparater blir distribuert i løpet av uke 22. Apparatet vil bli plassert ved inngangsdøren til den enkelte leilighet som mangler godkjent apparat.

Beboere som har meldt at de mangler røykvarsler vil få utlevert en varsler om kort tid. Denne vil bli lagt utenfor inngangsdøren.

Brannpulverapparatene som har fått et kryss er ikke godkjente og skal 
dermed kastes.

Disse apparatene kan plasseres ved inngangsdøren nede i oppgagenen, hvor 
de vil bli hentet av vaktmesteren.