Endret: 13 jul 2019     Opprettet: 2 jan 2019

Fremdrift rehabilitering av balkonger

 

Hele arbeidet skal være ferdig til 30. august 2019. Consolvo AS er valgt som entreprenør ved rehabilitering av balkonger.

For nr. 71 og 73:

 - Uke 29 starter stillasmontering

 - Innen slutten av uke 30: Fjern ALT (også gress-tepper, tre-lemmer, hyller o.l.) fra balkonger. Dersom private ting ikke fjernes vil disse bli fjernet og fakturert den enkelte beboer gjennom styret i Øvre Silkestrå brl.

 - 29. juli starter arbeidene på balkongene

 

 

Arbeidene som vil pågå på balkongene vil bestå av:

* Sperring av alle balkongdører .

* Oppsett av stillas og midlertidig tildekning av leilighetsvegger. Nedmontering av markiser.

* Rengjøring av flatene. Reparasjon av betong. Ny overflatebehandling av søyler og himlinger.

* Nytt belegg på gulvene.

* Diverse tilbakemonteringer.

Det er ikke til å unngå at dere i tiden fremover vil befinne dere i en “anleggs-sone”. Det er viktig for oss å meddele dere at vi under utførelsen av arbeidene har deres ve og vel i fokus, ved siden av at vi ønsker å levere godt håndverk. Arbeidene medfører dessverre en del ubehag og noen dager vil det være mye støy og støv. Da det kan oppstå vibrasjoner i forbindelse med betongreparasjoner anbefaler vi at løse gjenstander på leilighetsvegg mot balkong sikres/fjernes.

Sørg for å lukke alle ventiler og åpninger mot balkongen, luft andre veien.

Ulemper som må påregnes i tiden fremover:

* ’Fremmede mennesker på balkongene fra kl 7 på hverdager. * Støy fra rengjøring / sliping / meisling. * Noe støy og lukt fra varmeaggregater. * Ingen tilgang til balkonger. * Innkledd stillas. * Periodevis tildekking av dører, vinduer og ventiler. * Støvplager. Under byggeperioden er balkongene å anse som byggeplass. DET ER IKKE LOV Å GÅ UT PÅ STILLASET. Kun ved et eventuelt nødstilfelle.

Vi ser alle frem til et vellykket prosjekt for alle parter.

Ved spørsmål vennligst ta kontakt med Consolvo AS eller med styret i Øvre Silkestrå brl.

 

Vennlig hilsen ,

Consolvo