Endret: 29 jun 2018     Opprettet: 19 feb 2018

Generalforsamling 7. juni kl 17 i Skøyen skole (gammelt musikkrom bygg B) NB! Nytt tidspunkt og nytt sted!!

Øvre Silkestrå borettslag vil avholde ordinær generalforsamling 7. juni 2018 kl 17:00 på Skøyen skole. Det vises til borettslagsloven § 7-4: "Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varlse alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp".

I forkant av møtet vil du motta formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes. Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være i styret i hende senest 1. mars 2018.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen, må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslag sendes til styret i Øvre Silkestrå Borettslag på følgende epostadresse: post@ovresilkestra.no.

Du kan også levere forslag i den hvite postkassen ved inngangsdøren i nr. 75.

Vennlig hilsen
Styret Øvre Silkestrå