Endret: 29 aug 2018     Opprettet: 14 aug 2018

Gravearbeid Øvre Silkestrå borettslag

Det skal i regi av Forum Oslo Varme (fjernvarmeleverandør) utføres prevantive arbeider på fjernvarmenettet ved nr. 79 og mellom butikken og nr. 53. Det skal punktgraves, så hullene antas ikke bli større enn 3-6 kvm.

Arbeidene er prevantive, og nødvendigheten for å opprettholde leveransesikkerheten i fyringssesongen.

For at skadeomfanget ikke skal eskalere, er det ønskelig med rask oppstart. De setter av 14 dager fra start til slutt. Tidsestimatet baserer seg på erfaringer, så denne bør ikke tolkes som en fasit.

De sørger for å ivareta sikkerhetsmessige hensyn, så vel som gjerder og merking.

Stedet vil bli satt tilbake i tilstanden de fant det.

Graver: I. Helmen utemiljø. Rørteknisk: Norheat.

Vennlig hilsen
Styret Øvre Silkestrå borettslag