Endret: 1 mai 2018     Opprettet: 3 aug 2017

Har styret din e-postadresse og telefonnummer?

Styret i Øvre Silkestrå borettslag sender informasjon til beboerne på e-post. I tillegg vil vi henge opp oppslag til oppgangene med viktig informasjon da ikke alle beboere har epost. Det er også mulig å abonnere på nyhetersaker fra nettsiden.

Styret i Øvre Silkestrå borettslag sender informasjon til beboerne på e-post. Send din e-postadresse til post@ovresilkestra.no sammen med navn, nummer på oppgangen og etasje dersom du ikke mottar informasjon fra styret på e-post i dag.

Vi får også en del eposter i retur da mottaker ikke finnes lenger. Husk å melde i fra om endret epostadresse dersom du fortsatt ønsker å motta eposter fra styret. Det jobber også med en funksjon der styret kan sende sms til alle beboere, så oppgi også gjerne mobilnummer dersom evntuelt ønsker motta sms også.