Endret: 19 okt 2018     Opprettet: 9 okt 2018

Høstdugnad i bortteslaget 16. oktober kl 17

Den 16. oktober kl 17 arrangerer styret i Øvre Silkestrå borettslag dugnad.

Vi vil plassere ut containere der du kan kaste avfall, slik at du kan foreta en skikkelig rydding i boder og bolig. NB! Ikke spesialavfall/farlig avfall (batterier, etsende, brennbare produkter), dette må du selv levere på Smestad gjenbruksstasjon!

Vi oppfordrer alle til å bruke anledningen til å kaste i container, og ikke sette fra seg gamle eiendeler ved pappcontainere ved garasjen.

Andre oppgaver vi må utføre:

  • generell rydding av fellesarealer inne og ute (kosting/feiing osv)
  • fjerning av ugress langs kanter
  • vending av sand i sandkassene

Vi oppfordrer alle beboere å ta en rydding ved sykkelstativene og bruke anledningen til å fjerne gamle sykler/vrak som de ikke lenger bruker.

 

Vennlig hilsen

Styret Øvre Silkestrå borettslag