Endret: 4 okt 2017     Opprettet: 29 aug 2017

Informasjonsskriv høsten 2017 til beboerne på Øvre Silkestrå

Her kan du lese mer om siste nytt i borettslaget.

Ny hjemmeside – fortsatt www.ovresilkestra.no
Øvre Silkestrå borettslag har fått ny nettside! Denne gangen har vi brukt verktøyet til obos, herborvi.no, til å lage nettsiden. Adressen er den samme som før, www.ovresilkestra.no.  Her har vi samlet all informasjon, vi vil legge ut nyhetssaker, og det er også egne artikler om historikken til området og slåttemarka.

Vi jobber med å få flere bilder av høyere kvalitet på hjemmesiden.  Dersom du sitter med bilder av høy kvalitet, som du kunne tenke deg dele på hjemmesiden, kan du sende disse til post@øvresilkestrå.no. Vi vil også henge opp egne faste oppslag som informerer om hjemmesiden i oppgangene.

Status for utredning av betongskader på balkongene
Styret har igangsatt arbeid med å utføre tilstandsanalyse på balkongene. Det vil bli tatt prøver av ulike balkonger som inkluderer blant annet kloridanalyser, målinger av ameringsoverdekning og karbonatiseringsdybde samt hammerbanking for å se om betong sprenges løs av korrodert armering.

Det er allerede avtalt hvilke balkonger som stilles til disposisjon for analysen. For beboerne i borettslaget kan arbeidet innebære noe støy på dagtid, eksempelvis når det skal bankes i betongen.

Slutt på analoge sendinger
Fra 17. september må du ha dekoder for å se TV på Øvre Silkestrå.

Canal Digital har satt en endelig dato for at de skal slutte med å sende analoge signaler over kabel-tv nettet. Borettslaget inngikk i 2016 ny kontrakt med CanalDigital, og alle leiligheter skal nå være utstyrt med en dekoder for kabel-TV. Denne dekoderen vil fungere som normalt også etter 17. september. Det vil imidlertid ikke lengre være mulig å benytte TV-er som er koblet direkte til kabelnettet uten dekoder.

Hvis noen ønsker å ha flere dekodere i leiligheten kan de bestille dette hos CanalDigital på telefon 06090. Kostnader til utstyr utover den dekoderen som ble montert i august/september 2016 må dekkes av den enkelte beboer. CanalDigital har mere informasjon om slukkingen av analoge signaler på sine internettsider: https://kabel.canaldigital.no/analog-slukking/

Nye automatiske strømmålere monteres på Øvre Silkestrå i sommer
Hafslund Nett har informert oss om at de kommer til å bytte strømmålere på Øvre Silkestrå. Alle beboere vil få brev med mer informasjon om målerbyttet. Totalt 700 000 målere skal byttes i Hafslund Netts nettområde, på oppdrag for Norges Vassdrags- og Energidirektorat. Det er firma ELTEL som monterer målerne for Hafslund Nett. De vil legitimere seg med Hafslund Nett ID.

I forbindelse med målerbyttet vil strømmen være borte i hver leilighet i noen minutter. Hafslund Nett har mere informasjon om nye strømmålere på sine internettsider: https://www.hafslundnett.no/kunde/ny_maaler/14390. Hvis du har spørsmål om nye strømmålere kan du også kontakte Hafslund Nett kundeservice på telefon 02100.

Utredning av problemer med varmtvannet
Flere beboere har tidligere meldt inn at det tar svært lang tid før det kommer varmtvann i kranen. Dette gjelder flere ulike oppganger. Styret har kontaktet Hafslund, som er i gang med utredning av varmtvannsproblematikken i borettslaget.

Bruk av fellesområdet
Styret har mottatt henvendelser om regler for bruk av fellesarealer i borettslaget. Vi minner om at fellesarealene er til bruk for alle beboere, og at dette er regulert i husordensreglene, punkt 5:

Fellesområdene kan brukes av alle som bor i borettslaget. Områdene må ikke brukes på en måte som kan medføre skade eller sjenere andre beboere på en urimelig måte. Det er ikke tillatt å legge beslag på deler av fellesarealene, f.eks. ved plassering av møbler, utstyr og gjenstander fast på fellesområdene.

 

Styret oppfordrer alle beboere til å bruke fellesområdene og samtidig ta hensyn til beboere i leilighetene som ligger mot fellesarealene.

 

Vennlig hilsen
Styret Øvre Silkestrå borettslag
August 2017