Endret: 8 nov 2017     Opprettet: 4 okt 2017

Justering av varmtvannet til høyere temperatur fra 06.10.17!

Norsk Energi har på oppdrag av styret hatt en gjennomgang av borettslagets distribusjonsnett for varmtvann. Varmtvannet vil bli varmere fra og med 06.10.2017!

Konklusjonen er at anlegg konstruert på 80-tallet som vårt er konstruert på en slik måte at en viss ventetid på varmt vann må påregnes. Dette gjelder i første rekke nr. 61, 63, 71 og vestsiden av 77. Spesielt vil de som først bruker varmt vann om morgenen oppleve at det går noen minutter før vannet blir varmt. Hvis anlegget skal bygges om til en tidsmessig standard vil det medføre endringer i samtlige leiligheter til en totalkostnad på mange millioner kroner.

Selv om det ikke er funnet noen feil ved anlegget, har gjennomgangen avdekket at temperaturen på vannet i vårt distribusjonsnett er noe under den anbefalte. Norsk Energi foreslås derfor at vi gjør noen tiltak for å heve temperaturen. Disse tiltakene kan gjennomføres innenfor borettslagets vedlikeholdsbudsjett.

Styret gjør oppmerksom på at tiltakene vi nå gjør vil medføre at varmtvannet i leilighetene kan bli varmere enn i dag, noe som spesielt beboere med barn bør være oppmerksomme på. Første justering skjer nå på fredag 6.10.