Endret: 23 feb 2020     Opprettet: 19 feb 2020

Kommende arbeid på varmeanlegg

Tilgang til bodene

Vår leverandør INVA skal ha tilgang til enkelte boder for å arbeide med utskiftingen av samtlige strupeventiler o.l.

Tilgangen vil gjelde både nå under prosjekteringen og i utskiftningsfasen.

INVA skal varsle når de skal ha tilgang med å henge opp lapper på dørene til gjeldende boder.

Endring i varmeanlegg

Meldt til styret om det har blitt fjernet, endret eller etter montert radiatorer i din leilighet slik at varmeanlegg er annerledes enn det opprinnelige.

Styret har bestilt utskifting av samtlige strupeventiler og regulering av varmeanlegget. Utskifting vil pågå i løpet av neste sommer, men prosjektering starter nå. Styret trenger derfor en rask tilbakemelding fra dere.

Årsaken til endring kan være for eksempel at romløsningen ble endret eller at det ble montert en ny balkongdør.

Det er viktig at rehabilitering av varmeanlegget gjøres med antall og plassering av radiatorer som gjelder i 2020.

Hvis du tror antall og/eller plassering av radiatorer ble endret send din tilbakemelding til  post@ovresilkestra.no med navn, adressen og etasje i emne