Endret: 11 apr 2018     Opprettet: 12 mar 2018

Møte med politikere og administrasjon i Ullern Bydel 23.4.2018 kl 18:00 om utbygging i området

Styret i Øvre Silkestrå borettslag har mottatt epost fra Eivind Bødtker, selvoppnevnt koordinater for vellene i Ullern Bydel.

Det blir møte med politikere og administrasjon i Ullern Bydel 23.4.2018 kl 18:00 i Hoffsveien 48.

Møtet vil i prinsipp dreie seg om alle utbyggingsområdene rundt om i bydelen, inklusiv bydelens stilling til samtlige. Sett av dagen!

Det kommer senere et mer detaljert program spisset rundt  saker som interesserer velforeningene i bydelen. Meld gjerne inn saker du vil ha tatt opp.

Det kan godt delta et lite antall medlemmer fra hvert vel.

 

Vennlig hilsen

Eivind Bødtker

Selvoppnevnt koordinater for vellene i Ullern Bydel.