Endret: 23 mai 2019     Opprettet: 2 jan 2019

Ny! Oppdatert tentativ fremdriftsplan rehabilitering av balkonger

Consolvo har sendt oss ny, oppdatert tentativ fremdriftsplan den 16.5.2019. Endringer vil kunne forekomme. Beboere blir varslet i forkant av rehabilitering av sin balkong.

For oppdatert fremdriftsplan

Arbeidsflyten er slik at arbeidet har startet opp i blokkene nærmest butikken/ garasjen og vil bli fortsette i retning mot Skøyen terrasse etterhvert som de første blir ferdig.

Ett unntak vil være balkongene som behøver katodisk beskyttelse som supplerende vedlikeholdsmetode. Disse vil tas til slutt. Dette gjelder Skøyenveien 71 og kanskje et par fler. 

Rådgivende ingeniør Ødegård vil komme med info om dette på ekstraordinær generalforsamling.

Hele arbeidet skal være ferdig til 30. august 2019.

Beboerene vil få et varsel i postkassene før arbeidet starter i de ulike byggene. 

Consolvo AS er valgt som entreprenør ved rehabilitering av balkonger.

For beboere må dere innen innen arbeidet starter:

* Fjerne ALT (også gress-tepper, tre-lemmer, hyller o.l.) fra balkonger. Dersom private ting ikke fjernes vil disse bli fjernet og fakturert den enkelte beboer gjennom styret i Øvre Silkestrå brl.

Arbeidene som vil pågå på balkongene vil bestå av:

* Sperring av alle balkongdører .

* Oppsett av stillas og midlertidig tildekning av leilighetsvegger. Nedmontering av markiser.

* Rengjøring av flatene. Reparasjon av betong. Ny overflatebehandling av søyler og himlinger.

* Nytt belegg på gulvene.

* Diverse tilbakemonteringer.

Det er ikke til å unngå at dere i tiden fremover vil befinne dere i en “anleggs-sone”. Det er viktig for oss å meddele dere at vi under utførelsen av arbeidene har deres ve og vel i fokus, ved siden av at vi ønsker å levere godt håndverk. Arbeidene medfører dessverre en del ubehag og noen dager vil det være mye støy og støv. Da det kan oppstå vibrasjoner i forbindelse med betongreparasjoner anbefaler vi at løse gjenstander på leilighetsvegg mot balkong sikres/fjernes.

Sørg for å lukke alle ventiler og åpninger mot balkongen, luft andre veien.

Ulemper som må påregnes i tiden fremover:

* ’Fremmede mennesker på balkongene fra kl 7 på hverdager. * Støy fra rengjøring / sliping / meisling. * Noe støy og lukt fra varmeaggregater. * Ingen tilgang til balkonger. * Innkledd stillas. * Periodevis tildekking av dører, vinduer og ventiler. * Støvplager. Under byggeperioden er balkongene å anse som byggeplass. DET ER IKKE LOV Å GÅ UT PÅ STILLASET. Kun ved et eventuelt nødstilfelle.

Vi ser alle frem til et vellykket prosjekt for alle parter.

Ved spørsmål vennligst ta kontakt med Consolvo AS eller med styret i Øvre Silkestrå brl.

 

Vennlig hilsen ,

Consolvo