Endret: 28 mar 2019     Opprettet: 13 nov 2018

Nyhetsbrev Øvre Silkestrå borettslag november 2018

Her finner du info om de aktuelle saker for borettslaget for november 2018.

Brannsikkerhet

Røykvarsleren har to oppgaver: Å oppdage og å varsle

Røykvarslere bør testes en gang i måneden og hver gang du har vært bortreist, for mens du har vært borte kan batteriet ha gått tomt! Hold inne testknappen til du hører sirenen. Når du bytter batteri er det lurt å teste varsleren med røyk fra en røystikke eller testgass for å sjekke luftgjennomstrømmingen i detektorkammeret.

Slik kontrollerer du brannslukningsapparatet

Du skal selv inspisere apparatet fire ganger hvert år:

 • Er slokkeren lett tilgjengelig og godt synlig?
 • Er slokkerens bruksanvisning leselig, og vender den ut i rommet?
 • Har slokkeren synlig skader?
 • Slokker med trykkindikator, er trykket på det grønne feltet?
 • Er sikringsplinten intakt og plombert?
 • Er datoen for kontroll/service utgått? (se etikett på slokkeren)
 • Kontroller at det ikke er fremmedlegemer i utløpsdysen på slokkeren
 • Pulverslokkeren snues på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek. Da skal man kunne høre/føle at pulveret er løst/flyktig

Forbud mot lading av motorvogn

Det er nå kun tillat å lade hybrid- eller elbil med en ladestasjon Zaptec i garasjeanlegget. Ta kontakt med styret om du ønsker å bestille en ladestasjon eller om du ønsker å leie en plass med en ladestasjon.

Vedlikehold av balkonger

Tilstandsanalysen av balkongene i borettslaget har vist at det er behov reparasjoner og vedlikehold av den armerte betong. Sannsynligvis vil det være nødvendig med reparasjoner på samtlige balkonger i borettslaget.

Kort fortalt er prinsippet for det som skal gjøres som følger:

• Reparere betongskader som skyldes armeringskorrosjon.

• Beskytte den armerte betongen mot fremtidige skader.

Betongskader på balkongene har oppstått ved at korrosjon på armeringen sprenger løs betongen som ligger over armeringen. Skadene skyldes karbonatisering av betong som stedvis har nådd inn til armeringen.

Vedlikeholdet vil utføres ved mekanisk meisling av synlige betongskader. Armeringen frimeisles inntil armeringen er fri for korrosjon, den rengjøres og skadene bygges opp med et mørtelsystem. For å beskytte betongen mot videre nedbrytning, overflatebehandles balkonggulv med en fleksibel og diffusjonstett membran. Øvrige betongflater påføres CO2 -bremsende maling som er vannavvisende, diffusjonsåpen, og hindrer viderekarbonatisering av betongen. På to bygg er det observert et markert større omfang av betongskader. Katodisk beskyttelse av armeringen som en supplerende vedlikeholdsmetode vil derfor også bli utført ved behov.

OBOS Prosjekt AS har prosjektlederansvaret for vedlikeholdsarbeidet. Anbud er nå sendt ut til fire entreprenører, og entreprenøren som skal gjennomføre arbeidet vil bli valgt i løpet av desember 2018. 

Styre vil komme tilbake med mer informasjon om oppstart og fremdriftsplan av vedlikeholdsarbeidet så snart dette er klart.

Noen styrevedtak

Søppelsugg

Bjørn Kolstad ble valgt som representant for Øvre Silkestrå Brl. i sameie som eier og driver søppelssugg.

Utskifting av badevinduer

Borettslaget dekker kun utskifting av defekte vinduer, og ikke utskiftning på grunn av dårlig vedlikehold. Det er kun utskiftning med standard utforing i tre som dekkes.

Forbud mot vanning langs veggen

Beplantning krever vanning og vanning kan forårsake fuktighet i kjeller. Styret har derfor besluttet forbud mot vanning lang veggene. De som ønsker å dyrke planter mot huset, må holde en avstand på minst 70 - 80 cm til grunnmuren. Med slik avstand blir det også lettere den dagen man trenger å male husveggen

Vedlikeholdsplikt terrasse ved 1. etasje

 • Leilighetene på først etasje ble opprinnelig levert uten eksisterende terrasse. Styret har blitt informert at markterassene ble bygget av andelseiere selv.
 • Styret kan ikke se at felleskapet har ansvar for rehabilitering av markterasse, men hver andelseier har ansvar for dette.
 • Hver beboer på 1. etasje har ansvar for vedlikehold av sin markterasse.
 • Ved mangel av vedlikehold som påvirker estetikk og felleskapet kan styret gripe inn for å pålegge andelseier sin vedlikeholdsplikt.
 • Generalforsamlingen ga i 2006 forhåndssamtykke til styre til å godkjenne søknad for oppgradering og utbygging av eksisterende verandaer/terrasser i 1. etasje. Det fulgte med vedtaket en veileder. Styret har vedtatt i 2017 en veileder som presiserer estetisk ramme ved oppgradering og utbygging av eksisterende terrasser i 1. etasje