Endret: 2 sep 2017     Opprettet: 3 aug 2017

Områderegulering av Skøyen

Interessert i å vite mer om fremtidens Skøyen? Oslo kommune har sendt områdereguleringen ut på offentlig høring.

Planarbeidet for Skøyen inngår i et større område som i kommuneplan «Oslo mot 2030» er avsatt med krav om områderegulering.

Du kan lese mer på Oslo kommuner nettsider her.