Endret: 29 aug 2018     Opprettet: 14 aug 2018

Rapport om effekten av solceller i Øvre Silkestrå borettslag

Etter oppfordring fra beboer, har styret fått utarbeidet en analyse som viser effekten av solcelelr på takene i Øvre Silkestrå borettslag.

Rapporten viser at det ikke vil være lønnsomt for borettslaget. Styret har behandlet rapporten og konkludert med at dette ikke er et aktuelt tiltak å iverksette.

Du kan laste ned hele rapporten her.