Endret: 20 apr 2018     Opprettet: 9 apr 2018

Skøyenparken - Monolittveien 2 er nå omregulert fra grønnstuktur til naturområde

Bystyret vedtok 20. desember 2017 å omregulere Monolittveien 2, Skøyenparken, fra grønnstuktur til naturområde. Hensikten med planen er å bevare landskap, natur, dyreliv og kulturminner i området samt å opprettholde viktige møteplasser og rekreasjonsområder, skriver Plan- og bygningsetaten i brev av 27.03.2018.

Hele vedtaket kan du lese ved å laste ned brevet fra Plan- og bygningsetaten.