11 sep 2019

Styret oppfordrer alle til å sjekke dusjblandebatteri

Sjekk dusjblandebatteri

Skift ditt dusjblandebatteri hvis

- du bruker en eldre modell

- du opplever at termostat ikke fungerer bra og temperatur varierer 

- du opplever at du får relativt fort kaldtvann etter bruk av dusjen

- din nabo opplever at det tar lengre tid å få varmtvann enn tidligere

 

Utskifting av et defekt dusjblandebatteri vil øke din og naboens bokvalitet.

 

Hvordan fungerer varmtvann i borettslaget?

 

Varmtvann til dusj o.l.  er distribuert til hver leilighet via fjernvarme som kommer til borettslaget sin varmesentralen i nr. 79.

Vannet sirkulerer gjennom alle blokker i to sirkulasjonsledninger. Vannet starter med en temperatur på ca. 70 C  fra nr. 79 mot 73/85 og slutter med en temperatur på ca. 50 grader fra 77/81 mot 79. Se gjerne på tegning på nettsiden.

Fra sirkulasjonsledning til leilighetene går vannet i en blindledning av varierende lengde. Det er ofte flere leiligheter koblet til samme blindledning .

Hvor lang tid det kan ta for å få varmtvann vil variere fra noen sekunder til flere minutter avhengig av om man er den første  til å bruke varmtvann i blokka og av hvor langt  unna din vannkran ligger fra sirkulasjonsledningen.

Hvorfor bør jeg særlig sjekke dusjblandebatteri?

Dusjblandebatteri har en innbygd termostat som sikrer en stabil temperatur mens du dusjer.

En defekt termostat kan påvirke vannkvalitet i din og andres leiligheter fordi kaldtvann kan renne inn i varmtvannsrør.

Etter vedtekter § 5.1 har andelseier ansvar for vedlikehold, reparasjon og utskifting av sanitærutstyr i sin leilighet.