Endret: 2 sep 2017     Opprettet: 1 aug 2017

Tilstandsrapport fra OPAK

OPAK har på oppdrag av borettslaget utformet en tilstandsrapport om borettslaget. Her finner du mer om innholdet i rapporten, og du kan laste ned rapporten.

OPAK har på oppdrag av borettslaget utformet en tilstandsrapport om borettslaget. Befaring ble utført 11. september 2016.

Rapporten er utarbeidet iht. Norsk Standard 3424 ”TRINN 1” – norm. OPAK har foretatt en visuell kontroll av eiendommen tilhørende Øvre Silkestrå borettslag i Skøyenveien 51-99.

Kontrollen ble utført i forbindelse med at oppdragsgiver ønsket en oversikt over teknisk tilstand på bygningene og de tekniske anleggene, samt en vedlikeholdsplan som kan benyttes til budsjettering og planlegging av vedlikeholdsarbeider de neste 10 år. Borettslaget består av 24 lavblokker med i alt 166 leiligheter, samt én tjenesteandel. Hver blokk har 3 etasjer i tillegg til loft og kjeller. Loftene er innredet. Blokkene er oppført i 1983.

Samlet er kostnadene forbundet med aktuelle tiltak de neste 10 årene vurdert til ca. kr. 35 000 000 inkl. mva. Dette fordeler seg på Bygg, VVS og Elkraft.

Rapporten kan du laste ned og lese her.